Konsolidace = sloučení

Jste v situaci, kdy splácíte jednu půjčku na automobil, druhou na bazén a ještě ke všemu jste rodině slíbili letní dovolenou v zahraničí? Splácet více úvěrů najednou není v dnešní době nic neobvyklého, ale je třeba si dát pozor, aby se hodnota úvěrů nevyšplhala do astronomických výšin a neohrozila finanční stabilitu rodiny. Pokud už máte pocit, že se výše Vašich úvěrů pomalu dostává nad únosnou mez, je možná ta pravá chvíle popřemýšlet o konsolidaci půjček!

Podstatou konsolidace půjček je sloučení několika současně splácených úvěrů do jednoho jediného. Pomocí nového úvěru jednorázově uhradíte všechny své stávající půjčky a nadále budete splácet jen jednu.

Hlavním smyslem konsolidace půjček je zpřehlednění a zjednodušení splátek, ale často také finanční úspora. Díky výhodnější úrokové sazbě je dosaženo nižších měsíčních splátek. To ovšem není jediná úspora, kterou Vám konsolidace půjček nabídne. Jelikož budete nyní platit jen jednu jedinou splátku, ušetříte i na nejrůznějších poplatcích, jako např. za vedení více různých úvěrů a podobně. Při konsolidaci půjček si může každý zájemce přizpůsobit parametry splácení svým aktuálním možnostem. Je možné výrazně prodloužit dobu splácení a snížit si tak výši měsíčních splátek, ovšem za cenu vyššího přeplacení půjčené částky.

Každý klient si také může zvolit datum, ke kterému bude chtít svou měsíční splátku platit.

Konsolidaci si ale nemůžou dopřát všichni. Zamítnuta bude například u dlužníků, kteří už mají nyní problémy se splácením, ale také u osob, jež nesplní další závazná kritéria (např. věk a určitá výše měsíčního příjmu).

Při žádosti o zřízení konsolidace půjček jsou potřeba dva doklady totožnosti, potvrzení o výši vašeho příjmu a dokumentace k půjčkám, jichž se konsolidace týká. K získání tohoto produktu není potřeba žádného zajištění (např. ručitelský závazek další osoby).


16.7.2013