Konsolidace půjček

Pokud splácíte více dluhů, konsolidací půjček je můžete spojit v jednu půjčku, s menší měsíční splátkou. Konsolidace půjček Vám tak ušetří každý měsíc peníze.

Konsolidace půjček (z latinského con-, dohromady a solidus, pevný)

V angličtině a některých dalších jazycích může slovo označovat také spojení nebo sloučení firem, škol atd. V tomto významu se někdy vyskytuje v názvech firem, v češtině se však v tomto významu používá pouze v účetnictví pro sloučení hospodářských výkazů. V oblasti financí se někdy používá jako eufemismus pro zahlazení nevymahatelných dluhů.

Jste v situaci, kdy splácíte několik úvěrů u různých finančních institucí? Dnes není neobvyklé splácet několik úvěrů najednou, ale… Měsíční splátky půjček se mohou vyšplhat vysoko a ohrozit finanční stabilitu rodiny. Zastavte kolotoč splátek a popřemýšlejte o konsolidaci půjček.

Konsolidací půjček

se rozumí sloučení několika různých úvěrů (či závazků) do jediného. Výhodami, jsou kromě lepší kontroly nad vlastními závazky, zjednodušení administrativy spjaté s původními úvěry i úspora dalších navazujících nákladů (např. vedení více běžných účtů u různých bank jen kvůli získaným úvěrům či poplatky za vedení úvěrových účtů samotných).

Ze všech stran se ozývají hlasy, které varují před mimořádně rychlým zadlužováním českých domácností. Srovnáme-li však Českou republiku se zeměmi na západ od našich hranic, zjistíme, že zadlužení tamního obyvatelstva je mnohem vyšší než u nás. Skutečným problémem však může být to, že neumíme se svými dluhy správně zacházet.

Možnost pořídit si na úvěr cokoliv je sice mimořádně lákavé, nicméně si je třeba včas uvědomit, kde je hranice, kterou bychom neměli za žádnou cenu překročit. Bohužel se čím dál většímu počtu českých domácností daří této hranici přiblížit, či ji dokonce překročit. Nejvíce se to bohužel týká domácností nízkopříjmových. Proto nyní banky vycítily svou příležitost - právě zde totiž spatřují ze strany klientů možnou budoucí poptávku.)

Konsolidace půjček

však není určena pro každého. Odmítnuti budou nejen všichni dlužníci, kteří mají již dnes problémy se splácením, ale i ti žadatelé, kteří nesplní další závazná kritéria. Na druhou stranu nepotřebujete k získání tohoto produktu žádné zajištění (např. ručitelský závazek další osoby). Potřebnými doklady jsou 2 doklady totožnosti plus 3 poslední výpisy z banky, kam chodí mzda (u půjčky do 150 tisíc mohou být nahrazeny potvrzením o výši příjmu či třemi posledními výplatními páskami).

Kde zažádat konsolidaci půjček?

Nejrychlejší a nejsnazší způsob je konsolidace půjček online - ušetřete sloučením Vašich dluhů v jeden.

Konsolidaci úvěrů

Produkt určený výhradně k sloučení více závazků v jeden jediný nabízí v dnešní době již několik bank. Velké banky, např. ČSOB, Česká spořitelna, ale i Komerční banka umožňují získat spotřebitelský úvěr (účelový i bezúčelový), kterým stávající závazky lze pokrýt stejně dobře jako specializovanými produkty. Významným kritériem při získávání úvěru cíleného právě pro úhradu stávajících závazků je kromě nutného zajištění také cena úvěru vyjádřená RPSN, příp. poplatky spjaté s dalšími produkty, které platíte u příslušné banky.


3.7.2013